Wykaz stanowisk archeologicznych, z których pochodzą zabytki konserwowane w pracowni.

1991

1992

1994

1995

1996

1997

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2013

2014

2015

2016

2017